Werkwijze

“Huurders zijn de brandstof waarop de motor van de cash flow draait, soms moet je iets minder snel rijden om het eindpunt te halen.”

Laeitana Real Estate Consultancy signaleert afwijkingen in de financieringsafspraken vroegtijdig.
Zij gaat met een intensief beheerplan verdere terugloop van de waarde tegen. Laeitana stuurt op de kwaliteit van het gebouw, tevreden huurders, realistische huisvestingslasten en optimale verhuurpercentages. Op deze manier beperkt zij voor zowel de bank als de vastgoedeigenaren de afwaardering. Zo ontstaat een stabiele basis voor het heden met kansen voor de toekomst.

“De beste ideeën van morgen worden vandaag geboren.”

We koppelen realiteit aan creativiteit, waardoor u financiële ruimte krijgt voor verbeteringen. De volgende stappen doorloopt Laeitana hierbij:

  • analyse van uw portefeuille
  • stabiliseren van de cash flow
  • beheeradvies
  • voorstellen tot recovery en/of herstructurering
  • intermediëren tussen de hypotheekgevers en -nemers
  • uitvoeringsbegeleiding
  • aan- en verkoopbegeleiding

Wat biedt Laeitana

Een heldere analyse van de waarde van uw vastgoed(portefeuille) in zowel de vrije handels- als executiewaarde, met daaraan gekoppeld een advies tot beheer dan wel verkoop.

Laeitana beoordeelt uw beheer(s organisatie) en adviseert in de optimalisering van uw asset- en propertymanagement.

Met een nieuwe blik uw (oude) plannen beoordelen, verbetervoorstellen aandragen en contacten leggen.

Advisering bij de opzet van uw financieringsaanvraag en de meest geschikte financier(ing).

Een project is pas geslaagd als de realisatie is afgerond. Om kosten, planning en kwaliteit te bewaken hecht Laeitana waarde aan een nauwe betrokkenheid bij de feitelijke uitvoering. Laeitana begeleidt en controleert de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van uw nieuwbouwproces en rapporteert aan zowel opdrachtgever als financier.

Een gedegen due-diligence is mede bepalend voor de slagingskans van uw transactie. Laeitana adviseert in het opzetten en de beoordeling van uw data room alsmede aan-verkoopadvies.