Portfolio

Adviesopdrachten

Diverse opdrachtgevers:

Laeitana Real Estate Consultancy B.V.

Analyseren en risico inventarisatie van bestaande projecten en zowel leningverstrekker als hypotheekgever adviseren om tot de meest efficiënte en optimale invulling van het (financiële) vastgoedprobleem te komen en daarmee waardeverlies voor beide partijen te beperken.

Kingfish, Kats
Controleren kwalitatieve en kwantitatieve voortgang nieuwbouwproces viskwekerij in Kats. Rapportage aan zowel opdrachtgever als investeerder.
https://nl.kingfish-zeeland.com/

Blokhuis BV, Lisse
Gebiedsontwikkeling Nieuw Boekhorst te Voorhout in samenwerking met Novaform, Syntrus Achmea, Ballast Nedam, Roosdom-Tijhuis en Heijmans.
https://nieuwboekhorst.nl/

Stone22
Directievoerder 13.500m2 laboratorium MatrixOne op Science park Amsterdam, 
https://www.matrixic.nl/landingspagina

Directievoerder 6.700m2 laboratorium Biopartner 5 op Bio Science Park Leiden, 
https://biopartnerleiden.nl/

Vivera, Holten
Procesverantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw van nieuwe productiefaciliteit plant based food voor Vivera van 5.000m² in Holten.
https://vivera.com/nl/

Klaas Puul, Volendam/Edam
Proces- en Huisvestingsanalyse, ontwerp en realisatie van de nieuwbouw van nieuwe productiefaciliteiten sea food Klaas Puul van 3.000m² in Edam en 6.500m² in Volendam.

Statutair directeur Apollo, Traction, Haussman, A&T, Titan, Mirage and W-tower Funds

TZ (*):
Risico inventarisatie bedrijfsruimte ontwikkeling. Opstellen cash-flow en advies financier over go-no-go. Begeleiden verkoop en uitvoering.

LR (*):
Analyse gebiedsontwikkeling van 22 Ha ,advisering stakeholders over risico’s, kansen en projectorganisatie alsmede het opstellen van een ontwikkelplan.

JK (*):
Structureren organisatie, creëren van wederzijds draagvlak en aflossingscapaciteit. Begeleiden opzet projectorganisatie en verhuur migrantenhotel (220 bedden) en showroom.

GW (*):
Inventarisatie en bijsturing ontwikkeling appartementencomplex van 20 appartementen. Advisering inzake de transformatie van een drukkerij naar supermarkt.

PT (*):
Begeleiden, controleren kwalitatieve en kwantitatieve voortgang nieuwbouwproces garnalenpellerij in Tanger Marokko. Rapportage aan zowel opdrachtgever als financier.

(*) In verband met de privacy van partijen wordt hier niet de volledige naam opgenomen.

Nazorgprojecten: ING Vastgoed Ontwikkeling
Reduceren van de openstaande (bouwkundige, financiële en juridische) restpunten van alle afgeronde projecten in Nederland. Inventarisatie bouwkundig openstaande punten België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Tsjechië en Hongarije.

Ontwikkelingsprojecten

Haarlemmermeer, Woonboulevard Cruquius Plaza: ING Vastgoed Ontwikkeling
Ontwikkeling en realisatie van 49.000m2 verdeeld over 13.000m2 bedrijven en kantoren, 24.500m2 PDV en 11.500m2 PDV+.

Projectomvang ca € 65 mio.

Eindhoven, Winkelcentrum Woensel / Porthos: ING Vastgoed Ontwikkeling
Renovatie bestaand centrum inclusief de uitbreiding met ca. 13.500 m2 winkels en 179 appartementen.

Projectomvang ca € 110 mio.

Beheer- en vastgoedmanagement opdrachten

Intensief beheer: ING Real Estate & Other / Cofiton
Advisering en herstructurering van de nieuwe eigendoms- en beheersstructuur Eurocommerce.

Intensief beheer: ING Real Estate & Other / Cofiton
Voor diverse portefeuilles het taxeren en adviseren inzake de te volgen verkoop- en beheerstrategie om tot een efficiënter portefeuillebeheer te komen.

Projectmanagement

Den Haag, Haagsche Zwaan: OVG Projectontwikkeling
Realisatie multi-tenant kantoorgebouw 19.000m2 met 231 parkeerplaatsen met Deloitte als hoofdhuurder.

Projectomvang ca € 75 mio.

Almere, Doemere fase 4: ING Vastgoed Ontwikkeling
Uitbreiding bestaand winkelcentrum met ca 13.000 m2,.

Projectomvang ca € 20 mio.

Een uitgebreider track record is op aanvraag beschikbaar.