Disclaimer

Laeitana Real Estate Consultancy heeft de informatie op deze website met uiterste zorg samengesteld. Laeitana Real Estate Consultancy kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Laeitana Real Estate Consultancy kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Laeitana maakt gebruik van beelden en teksten welke rechtenvrij zijn of waarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen. Indien u desondanks van mening bent dat op beelden dan wel teksten uw auteursrechten rusten dan verzoeken wij u ons dat onderbouwd kenbaar te maken waarnaar wij met u in contact zullen treden over mogelijk verder gebruik.