Welkom bij Laeitana

“De vastgoedmarkt verandert, wij veranderen mee!”

U kent het ongetwijfeld: de waarde van uw vastgoed-fonds daalt, verhuur stagneert, onderhoud wordt uitgesteld, huurders ontevreden, huurovereenkomsten opgezegd, cash flow loopt terug, beheer verwaarloost, u bent het overzicht kwijt, rente- en aflossing staan onder druk, hypotheeknemers onrustig … al uw tijd gaat uit naar zaken waar u niet om heeft gevraagd en de moed zakt u in de schoenen.

“Ondernemen is niet de steen vooruit schoppen, maar hem oppakken om te kijken wat er onder zit.”

Laeitana Real Estate Consultancy adviseert en bemiddelt tussen professionele hypotheekgevers en banken over de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en helpt u weer op het juiste spoor om datgene te doen waarvoor de lening ooit verstrekt is.

Wat biedt Laeitana

Een heldere analyse van de waarde van uw vastgoed(portefeuille) in zowel de vrije handels- als executiewaarde, met daaraan gekoppeld een advies tot beheer dan wel verkoop.

Laeitana beoordeelt uw beheer(s organisatie) en adviseert in de optimalisering van uw asset- en propertymanagement.

Met een nieuwe blik uw (oude) plannen beoordelen, verbetervoorstellen aandragen en contacten leggen.

Advisering bij de opzet van uw financieringsaanvraag en de meest geschikte financier(ing).

Een project is pas geslaagd als de realisatie is afgerond. Om kosten, planning en kwaliteit te bewaken hecht Laeitana waarde aan een nauwe betrokkenheid bij de feitelijke uitvoering. Laeitana begeleidt en controleert de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van uw nieuwbouwproces en rapporteert aan zowel opdrachtgever als financier.

Een gedegen due-diligence is mede bepalend voor de slagingskans van uw transactie. Laeitana adviseert in het opzetten en de beoordeling van uw data room alsmede aan-verkoopadvies.