Laeitana real estate consultancy

” Het niet gebruiken van een voorziening is ook al winst.”

Laeitana Real Estate Consultancy adviseert als onafhankelijk dienstverlener professionele hypotheekgevers, hypotheeknemers en ontwikkelaars bij strategische keuzes in (tijdelijk)beheer, ontwikkeling en financiering van vastgoed. Door de unieke combinatie van ervaring bij zowel de ontwikkel- als de financieringskant is Laeitana in staat het vertrouwen tussen partijen te vergroten en of te herwinnen. Zo brengt zij partijen dichter bij elkaar.

“Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.”

Laeitana beschikt over een uitgebreid netwerk, dat als een flexibele schil om de kern van Laeitana fungeert, waarmee ik uw specifieke vastgoed(financiering)vraagstukken ook in grotere portefeuilles behartig. Laeitana staat voor een eigentijdse, realistische, eigenzinnige en transparante aanpak van uw vraagstuk. Geen verlies is ook al winst. Ik denk niet in kosten maar in opbrengsten. Niet in problemen maar in oplossingen. Uw vraag is mijn uitdaging. Ik ben op en top gemotiveerd om van uw project een succes te maken.

Wat biedt Laeitana

Een heldere analyse van de waarde van uw vastgoed(portefeuille) in zowel de vrije handels- als executiewaarde, met daaraan gekoppeld een advies tot beheer dan wel verkoop.

Laeitana beoordeelt uw beheer(s organisatie) en adviseert in de optimalisering van uw asset- en propertymanagement.

Met een nieuwe blik uw (oude) plannen beoordelen, verbetervoorstellen aandragen en contacten leggen.

Advisering bij de opzet van uw financieringsaanvraag en de meest geschikte financier(ing).

Een project is pas geslaagd als de realisatie is afgerond. Om kosten, planning en kwaliteit te bewaken hecht Laeitana waarde aan een nauwe betrokkenheid bij de feitelijke uitvoering. Laeitana begeleidt en controleert de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van uw nieuwbouwproces en rapporteert aan zowel opdrachtgever als financier.

Een gedegen due-diligence is mede bepalend voor de slagingskans van uw transactie. Laeitana adviseert in het opzetten en de beoordeling van uw data room alsmede aan-verkoopadvies.